Repræsentantskabet

Repræsentantskabet, som består af én repræsentant fra hver af vores medlemsforeninger, er Fællesrådets øverste myndighed.

Repræsentantskabets møder træffer beslutninger om optagelse af nye medlemmer i Fællesrådet og beslutter Fællesrådets overordnede indsatsområder og handlingsplaner.

Hvert andet år holder repræsentantskabet et Årsmøde, hvor man vælger Fællesrådets bestyrelse og beslutter Fællesrådets økonomi og arbejdsopgaver for de kommende to år.

Derudover mødes repræsentantskabet mindst en gang om året.

Henvendelser til repræsentantskabet rettes til Fællesrådets formand Jesper Troels Jensen på E-mail psykiatriforening.formand@gmail.com eller telefon 23 67 20 00.

 Referater:  Under nyheder vil du senere kunne finde referaterne fra vores årsmøder.