Din gode udskrivning

Psykiatriforeningernes Fællesråd har samarbejdet tæt med Region H Psykiatri og Tidsskriftet Outsideren i forbindelse med udarbejdning af en udskrivningsguide, som i dag bliver udleveret til alle psykiatriske patienter i regionen ved udskrivning. Det er blevet til en god guide med brugbare informationer, både i forhold til viden om frivillige foreninger, terapiformer, krisetelefoner og meget.

Læs udskrivningsguiden her.