Forside

Frivillige søges til recoverycafeer for psykisk sårbare og pårørende


Recovery-cafeer – Brug af erfaringskompetente psykisk sårbare og pårørende og i det frivillige recovery-orienterede arbejde.

Vi søger frivillige med egen erfaring som pårørende eller som psykisk sårbar.

Kategori: Nyt fra fællesrådet

Recovery-cafeer – Brug af erfaringskompetente psykisk sårbare og pårørende og i det frivillige recovery-orienterede arbejde.

Vi søger frivillige med egen erfaring som pårørende eller som psykisk sårbar.

”Recovery-cafeerne for psykisk sårbare” er et nyt uvisiteret tilbud til borgere, der kender at være psykisk sårbar og har erfaring med psykiatrien, jobcentret eller den psykosociale indsats. Med udgangspunkt i den nye "Guide til et godt hverdagsliv" arbejder vi recovery-orienteret med håb, selvbestemmelse og muligheder.

”Recovery-cafeer for pårørende” giver pårørende indsigt i redskaber til at komme sig, så den pårørende kan understøtte den psykisk sårbare i en recovery-orienteret retning: håb, selvbestemmelse og muligheder. Udgangspunktet er også her "Guide til et godt hverdagsliv".

Projektet har modtaget 300.000 kr. fra SærligSoc puljen.

Vi søger frivillige til at indgå i cafeforløb 8 gange a 2 timer.

Som frivillig får du undervisning, supervision, netværk og dækning af udgifter. Du indgår først som føl og bliver underviser og tovholder, når du er klar til det.


Vil du vide mere så kontakt Kirsten Elise Hove.

Tilmeld dig nu: psykiatriforening.formand@gmail.com, tlf 23 26 03 10

Fokusområder:

Vi i Psykiatriforeningernes Fællesråd beskæftiger os med en række fokusområder. Områder som vi anser for både vigtige og relevante at bidrage med viden til, eller arbejde for at forbedre rammerne omkring.

Vi forsøger bla. at sætte vores præg på arbejdsgange, regler og rettigheder indenfor det psykiatriske felt, via indgåelse og deltagelse i dialogfora med psykiatriens ansatte. Både på lokalt, ledelses- og politisk niveau.

Det er også vigtigt for os, at skabe gode rammer for patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Region Hovedstaden. Af samme grund har vi arbejdet meget tæt med psykiatriens ansatte og andre brugerforeninger i forhold til skabelsen af en strategi for området.

Et område som også tæller stor interesse, er rehabiliterings- og recoveryområdet, og af samme grund har vi gjort os gældende – og formidlet vores standpunkter – ved mange relevante konferencer, temamøder, i arbejdsgrupper og senest ved udarbejdelsen af en strategi for brugerdeltagelse på alle de psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Vi har også et tæt samarbejde med Psykinfo København, hvor vi er repræsenterede i Psykinfos samarbejdsforum. Seneste større fællesarrangementer, var afholdelsen af Sindets Dag 2014 med fokus på konkrete tiltag inden for brugerinddragelse, og Sindets Dag 2015 om børn som pårørende samt Sindets Dag 2016 om p?r?rendeinddragelse og p?r?rendest?tte.