Forside

Kender du PsykInfo?


Har du brug for viden, råd og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri? 

Ring eller besøg PsykInfo!

Kategori: Nyt fra Psykinfo

PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter i Region Hovedstaden. PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden.

Åben for alle

Alle kan henvende sig til PsykInfo. Det kan være brugere af psykiatrien, eller pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Men også elever, studerende, lærere, jobkonsulenter, sagsbehandlere eller andre faggrupper kan få mere viden om psykisk sygdom og behandling.

Man henvender sig anonymt, og det er ikke nødvendigt at bestille tid.

Mere information

Læs mere om PsykInfo: http://www.psykinfo-regionh.dk

 

Fokusområder:

Vi i Psykiatriforeningernes Fællesråd beskæftiger os med en række fokusområder. Områder som vi anser for både vigtige og relevante at bidrage med viden til, eller arbejde for at forbedre rammerne omkring.

Vi forsøger bla. at sætte vores præg på arbejdsgange, regler og rettigheder indenfor det psykiatriske felt, via indgåelse og deltagelse i dialogfora med psykiatriens ansatte. Både på lokalt, ledelses- og politisk niveau.

Det er også vigtigt for os, at skabe gode rammer for patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Region Hovedstaden. Af samme grund har vi arbejdet meget tæt med psykiatriens ansatte og andre brugerforeninger i forhold til skabelsen af en strategi for området.

Et område som også tæller stor interesse, er rehabiliterings- og recoveryområdet, og af samme grund har vi gjort os gældende – og formidlet vores standpunkter – ved mange relevante konferencer, temamøder, i arbejdsgrupper og senest ved udarbejdelsen af en strategi for brugerdeltagelse på alle de psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Vi har også et tæt samarbejde med Psykinfo København, hvor vi er repræsenterede i Psykinfos samarbejdsforum. Seneste større fællesarrangementer, var afholdelsen af Sindets Dag 2014 med fokus på konkrete tiltag inden for brugerinddragelse, og Sindets Dag 2015 om børn som pårørende samt Sindets Dag 2016 om p?r?rendeinddragelse og p?r?rendest?tte.