Medlemsforeninger

Medlemsforeninger i Psykiatriforeningernes Fællesråd:

ADHD-foreningen
www.adhd.dk

ANGST-foreningen
www.angstforeningen.dk

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende
www.bedrepsykiatri.dk

Depressionsforeningen
www.depressionsforeningen.dk

Foreningen Outsideren
www.outsideren.dk

Landsforeningen Autisme - København
www.autismeforening.dk 

LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 
www.psykiatribrugere.dk

Landsforeningen for efterladte efter selvmord
www.efterladte.dk

Netværkstedet Thorvaldsen
http://www.thorvaldsen.dk/ 

OCD-foreningen
www.ocd-foreningen.dk

Peer-Netværket Danmark
www.peernet.dk

SIND
www.sind.dk

SIND Ungdom
www.sindungdom.dk

Skizofreniforeningen
www.skizofreniforeningen.dk

Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb 
www.landsforeningen-spor.dk