Forside

Velkommen til Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden

 Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden – i daglig tale Fællesrådet – har siden oprettelsen i 2006 været rammen om samarbejdet mellem psykiatriforeningerne i Region Hovedstaden.

 Vores vedtægter fastslår, at Fællesrådets formål er at fremme den enkelte borgers mentale sundhed og recovery ved

  • at skabe bedst mulige vilkår for nuværende og tidligere brugere og pårørende på det psykiatriske område i Region Hovedstaden,
  • at understøtte udvikling af forebyggelse, behandling, sikkerhed, rehabilitering og forskning på det psykiatriske område i Region Hovedstaden,
  • at styrke samarbejdet mellem Fællesrådets medlemsforeninger ved at skabe rammer for netværksdannelse, koordination og videndeling og
  • at styrke medlemsforeningernes samlede indflydelse i Region Hovedstadens Psykiatri.

 

Fællesrådets medlemmer er 25 lokale og regionale frivillige foreninger og sammenslutninger, som repræsenterer 14 forskellige foreninger. 

 Fællesrådet er åbent for medlemskab for alle selvstændige frivillige foreninger eller sammenslutninger, der organiserer nuværende og tidligere brugere af og/eller pårørende på psykiatriområdet i Region Hovedstaden, giver dem demokratisk indflydelse og har aktiviteter for dem i Region Hovedstaden.

 Du kan ikke som enkeltperson blive medlem af Fællesrådet – men du kan blive frivillig i vores arbejde gennem en af vores medlemsforeninger.

 De frivillige i Fællesrådet består af vores bestyrelse og repræsentantskab samt de personer, der er udpeget som bruger- og pårørenderepræsentanter til de lokale dialogfora på de ni psykiatriske centre, de seks centrale beslutningsfora i Region Hovedstadens Psykiatri, vores tilbagevendende møder med regionspolitikerne og psykiatriledelsen og endelig de projekter, arbejdsgrupper og andre møder, konferencer osv., vi deltager i.

 Du kan læse mere om vores mål og indsatser her på hjemmesiden.

Fokusområder:

Vi i Psykiatriforeningernes Fællesråd beskæftiger os med en række fokusområder. Områder som vi anser for både vigtige og relevante at bidrage med viden til, eller arbejde for at forbedre rammerne omkring.

Vi forsøger bla. at sætte vores præg på arbejdsgange, regler og rettigheder indenfor det psykiatriske felt, via indgåelse og deltagelse i dialogfora med psykiatriens ansatte. Både på lokalt, ledelses- og politisk niveau.

Det er også vigtigt for os, at skabe gode rammer for patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Region Hovedstaden. Af samme grund har vi arbejdet meget tæt med psykiatriens ansatte og andre brugerforeninger i forhold til skabelsen af en strategi for området.

Et område som også tæller stor interesse, er rehabiliterings- og recoveryområdet, og af samme grund har vi gjort os gældende – og formidlet vores standpunkter – ved mange relevante konferencer, temamøder, i arbejdsgrupper og senest ved udarbejdelsen af en strategi for brugerdeltagelse på alle de psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Vi har også et tæt samarbejde med Psykinfo København, hvor vi er repræsenterede i Psykinfos samarbejdsforum. Seneste større fællesarrangementer, var afholdelsen af Sindets Dag 2014 med fokus på konkrete tiltag inden for brugerinddragelse, og Sindets Dag 2015 om børn som pårørende samt Sindets Dag 2016 om p?r?rendeinddragelse og p?r?rendest?tte.