Indflydelse og dialogfora

Psykiatriforeningernes Fællesråd og Region Hovedstadens Psykiatri /RHP) samarbejder i dialogfora.


Samarbejde på tre niveauer:

Niveau 1: Politisk niveau (Fællesrådet og Regionrådsmedlemmer). På det politiske niveau mødes repræsentanter for Fællesrådet et antal gange om året med de medlemmer af regionsrådet, der beskæftiger sig med psykiatripolitik.

Niveau 2: På ledelsesniveauet mødes repræsentanter for Fællesrådet et antal gange om året med RHP-direktionen – og vi er med til at indstille de bruger- og pårørenderepræsentanter, der sidder i RHPs seks centrale beslutningsfora, som træffer beslutninger om udviklingen inden for hver deres del af RHPs arbejdsområder (fx recovery, tvang og patientinddragelse eller forskning).

Niveau 3: Lokalt niveau (Psykiatriske Centre/Børne- og Ungdomspsykiatrien). På hvert af de ni psykiatriske centre under RHP er der et lokalt dialogforum, hvor ledelse, ansatte og repræsentanter for brugere og pårørende drøfter centrets udvikling. Her udpeger Fællesrådet bruger- og pårørenderepræsentanterne på indstilling fra vores medlemsforeninger.

Links:

Du kan læse mere om de lokale dialogfora ved de ni psykiatriske centre på dette link

[ https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Sider/default.aspx ]

Du kan læse mere om de seks centrale beslutningsfora på nedenstående link

 https://www.psykiatri-regionh.dk/om-hospitalet/organisation/moedefora-i-rhp/Sider/default.aspx