H?ringssvar

?

Psykiatriforeningernes F?llesr?d i Region Hovedstaden?

Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsv?rd Telefon: 23 26 03 10

E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com

Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk?

26. juni 2013


H?ringssvar til strategi for brugerinddragelse og -samarbejde i Region Hovedstadens Psykiatri ?P? vej mod brugerdeltagelse? (l?s det fulde h?ringssvar her).


Vi takker for muligheden for at afgive h?ringsvar jf. h?ringsskrivelse af 3. juni 2013

Generelt finder Psykiatriforeningernes F?llesr?d i Region Hovedstaden, at strategien er meget vigtig, brugbar og peger i en retning af udviklingen af Psykiatrien i Region Hovedstaden, som vi som brugere og p?r?rende i forhold til Region Hovedstadens Psykiatri v?rds?tter.

Vi ser frem til at v?re med til at realisere strategien og vi giver tilsagn om at bidrage aktivt hertil, idet vi erkender at strategien ogs? stiller forventninger og krav til os om at v?re aktive og deltagende.

.............................. Psykiatriforeningernes f?llesr?d i Region Hovedstaden?

Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsv?rd Telefon: 23 26 03 10

E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com

Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk


21. maj 2012?


H?ring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (l?s det fulde h?ringssvar her).


Psykiatriforeningernes F?llesr?d takker for modtagelse af h?ringsbrev af 11. april 2012 om revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - forslag til faglige tilpasninger og gennemf?relse af Hospitals- og Psykiatriplan ? psykiatri med henblik p? at afgive h?ringssvar. .......................... F?llesr?det for bruger- og p?r?rendeforeninger p? psykiatriomr?det i Region Hovedstaden
Formand Pia Ekeland
Smallegade 43 B, 2. th.
2000 Frederiksberg
Telefon: 26 71 03 42
E-mail: psykiatriforeningen@gmail.com
Hjemmeside: psykiatriforening.dk 3. april 2007


H?ringssvar til: Forslag til Psykiatriplan. Udkast af 20. januar 2007 (l?s det fulde h?ringssvar her).


F?llesr?det for bruger- og p?r?rendeforeninger p? psykiatriomr?det i Region Hovedstaden blev den 26. april 2006 stiftet af 15 regionale og lokale bruger- og p?r?rendeforeninger inden for psykiatrien i Region Hoved?staden.

F?llesr?det har med stor interesse modtaget og l?st Region Hovedstadens udkast af 20. januar 2007 til ?Forslag til Psykiatriplan? og fremsender hermed h?ringssvar til Regionsr?det.

F?llesr?det n?rer et stort ?nske om at komme til at spille en mere aktiv rolle i den fremtidige tilrettel?ggelse af psykiatriindsatsen end blot som h?ringspart. Vi opfordrer til, at F?llesr?det for bruger- og p?r?rendefor?eninger p? psykiatriomr?det i Region Hovedstaden som fast medspiller l?bende inddrages i dr?ftelser om udviklingen p? psykiatriomr?det.?

F?llesr?det er positive overfor helhedsindtrykket af Psykiatriplanen og finder, at det er v?sentligt at f? de grundl?ggende funktioner og de justeringer der skal til p? baggrund af strukturreformen p? plads og en h?j prioritering af psykiatriomr?det - ikke mindst p? baggrund af, at specielt den centrale del af regionen har en meget stor koncentration af psykisk syge sammenlignet med resten af landet. F?llesr?det noterer med til-fredshed, at psykiatriske patienter mere og mere bliver ligestillede med andre patientgrupper herunder, at alle patienter i psykiatrien skal have udvidet behandlingsret fra 2010, s? de f?r samme frie sygehusvalg, som allerede g?lder for andre patienter inden for sygehusomr?det.?

F?llesr?det finder det positivt, at Region Hovedstaden har valgt at samle behandlingspsykiatrien og den regionens del af socialpsykiatrien i en organisation, nemlig Psykiatrivirksomheden.