Fokusområder

Fokusomr?der for Psykiatriforeningernes F?llesr?d.

Psykiatriforeningernes F?llesr?d samarbejder om en lang r?kke problemstillinger indenfor det psykiatriske omr?de i Region Hovedstaden, og F?llesr?det?fungerer som de tilsluttede foreningers?taler?r?i forhold til Psykiatrien i Region Hovedstaden.?