FællesRådets NET - e-NETVÆRK

e-NETVÆRK:

Frivillige aktive i Psykiatriforeningernes Fællesråd har adgang til e-netværket FællesRådets NET (lukket net - Google Websteder med 'kigge adgang'). Alle lan læse - men skriveadgang har kun aktive frivillige i FællesRådets NET, der er registreret med den Google konto, som man vil anvende. Se nedenfor. Platformen ligger hos Google - og er gratis.

Det er hensigten, at brugerrepræsentanter og frivillige aktive med tillidsherv anvender FællesRådets NET til deling og spredning af information i Psykiatriforeningernes Fællesråds netværk af frivillige aktive og andre interessenter, så der sikres sammenhæng i information og udvikling styrkes - med fokus på lighed i information over tid, temaer og repræsentative områder (/tillidshverv, brugerrepræsentation), så snart information foreligger og i uredigeret i orginal form, så vidt det er muligt (fx under hensyn til almindelige regler om tavshedspligt, der i særlige tilfælde vil kunne formidlles i annonymiseret og ellers ofte i generaliseret form).

Bruger er i denne sammenhæng patient og/eller pårørende med en tilstræbt indbyrdes lige fordeling sådan, at der for hver patientrepræsentant også er en pårørende og omvendt. På national niveau antages forholdet i psykiatrien mellem patienter og pårørende at være ca 1:3 (ca 500.000 borgere har en psykisk lidelse - 37% af adspurgte i en undersøgelse angiver at være pårørende, befolkningstallet er ca. 5,6 mill pr 1/1 2014).

Her regionen bor ca 1/3 af landets befolkning - og Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) er en af de største virksomheder i landet, når der måles i ansatte: ca 5.000 (2014).

Nye frivillige aktive fra brugerorganisationerne/Fællsrådet kan få skrive-adgang, ved at anmode om 'medlemskab' - eller ved at  lade sig registrere med den e-mailadresse ('Google konto'), som man konkret anvender, når man logger ind på Google (fx Gmail, G+, YouTube, Maps, Play, Drev, Kalender, Groups/Grupper, Hangouts, Billeder, Blogger, Fotos, Sites/Websteder, Translate/Oversæt, Docs/Dokumenter, Slides, Tegninger, Sheets, Analyse, Code etc. etc.).

KALENDER:

Alle, som vil holde sig orietteret om hvad, der sker i FællesRådets NET, kan abonnere på FællesRådets NET's kalender: 

Kalender-ID: dc786ckntferfeibkb2fhk5qf0@group.calendar.google.com

Brug følgende adresse til at få adgang til FællesRådets NETs kalender fra andre programmer. Du kan kopiere og indsætte denne i ethvert kalenderprodukt, der understøtter iCal-formatet.

https://www.google.com/calendar/ical/dc786ckntferfeibkb2fhk5qf0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Brug følgende adresse til at få adgang til FællesRådets NETs kalender i enhver webbrowser.

https://www.google.com/calendar/embed?src=dc786ckntferfeibkb2fhk5qf0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Copenhagen

Spørgsmål om "Fællesrådets NET" kan rettes til Per Lönn-Christensen, telefon 32 97 03 65, mobil 31 23 93 65 eller på e-mail: post@lonn.dk

Go' fornøjelse - og ikke mindst go' arbejdslyst!