Indflydelse og dialogfora

Psykiatriforeningernes Fællesråd og Region Hovedstadens Psykiatri /RHP) samarbejder i dialogfora.


Samarbejde på tre niveauer:

Niveau 1: Politisk niveau (Fællesrådet og Regionrådsmedlemmer).

Niveau 2: Ledelsesniveau (Fællesrådet og Psykiatriens direktion).
                                                (Repræsentanter i de 6 faglige beslutningsfora i RHP) 

Niveau 3: Lokalt niveau (Psykiatriske Centre/Børne- og Ungdomspsykiatrien).


Referaterne fra møderne i Dialogforum - lokalt niveau - læses via dette link

Referaterne fra møderne i de 6 faglige beslutningsfora kan du finde vi dette link