Meldinger om bivirkninger

 

Sundhedsstyrelsen ønsker flere meldinger om bivirkninger ved psykofarmaka

Sundhedsstyrelsen, som overvåger bivirkningerne ved medicin i Danmark, har lanceret en ny indsats med fokus på psykofarmaka. Medicinsk behandling af psykiske lidelser giver ofte mange bivirkninger, nogle gange alvorlige bivirkninger. Alligevel modtager Sundhedsstyrelsen kun få meldinger om bivirkninger. Derfor skal opmærksomheden på at melde bivirkninger skærpes blandt personale, patienter og pårørende i psykiatrien.

Sundhedsstyrelsens årlige opgørelse over meldte bivirkninger viste sidste år, at der på landsplan kun var i alt 78 indberetninger fra hele hospitalspsykiatrien, og tallet har ligget på det niveau i flere år. Men antallet af anmeldte formodede bivirkninger bør være højere, når man ser på danskernes samlede forbrug af psykiatrisk medicin, som generelt har mange bivirkninger.

Derfor vil Sundhedsstyrelsen skabe større opmærksomhed på at melde bivirkninger inden for psykiatrien. Indsatsen skal, udover at skabe større opmærksomhed, øge kendskabet til lægernes forpligtelse til at melde alvorlige og uventede bivirkninger. Derudover skal flere patienter og pårørende vide, at de selv kan melde bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.

Det handler om patienternes sikkerhed

Bivirkningsindberetninger er en af de væsentligste kilder til viden om den medicin, der er på markedet. Det er derfor vigtigt, at Sundhedsstyrelsen får så mange indberetninger som muligt.

”Vores arbejde er at holde øje med, hvor mange og hvilke bivirkninger danskerne oplever, og at reagere, hvis der sker noget uventet eller alvorligt. Det er derfor vigtigt, at læger, patienter og pårørende bliver bedre til at melde formodede bivirkninger til os, hvilket ikke sker i helt tilstrækkelig grad, særligt når vi ser på indberetninger, der vedrører psykofarmaka. Vi håber derfor, at denne indsats kan medvirke til at øge antallet af bivirkningsindberetninger inden for psykiatrien og i sidste ende sikre grundlaget for den bedst mulige behandling af psykiatriske patienter”, siger Henrik G. Jensen, der er chef for Enheden for Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr i Sundhedsstyrelsen.

FAKTA

Læger er forpligtede til at indberette alvorlige og uventede bivirkninger ved medicin. Derudover skal læger indberette alle bivirkninger ved ny medicin, der har været på markedet i mindre end to år. Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at overvåge sikkerheden ved medicin i Danmark.

Alle indberetninger om formodede bivirkninger, som Sundhedsstyrelsen modtager, bliver registreret og analyseret. I tilfælde af alvorlige bivirkninger kan Sundhedsstyrelsen ændre i medicinens produktinformation eller helt fjerne medicinen fra markedet.