Bestyrelsen

Fællesrådet ledes af en bestyrelse, som vælges for to år ad gangen af vores årsmøde.

For perioden 2017-2019 består bestyrelsen af:


Formand:

Mads Engholm (opstillet af BEDRE PSYKIATRI)

E-mail: psykiatriforening.formand@gmail.com

Telefon: 50 51 03 37

Adresse: Hessensgade 26, 2. th., 2300 København S

 

1. næstformand og kasserer:

Tina Vaarby Laursen (opstillet af BEDRE PSYKIATRI)

E-mail: tina.laursen@webspeed.dk.

2. næstformand:

Kirsten Elise Hove (opstillet af SIND)

E-mail: sindhovedstaden@gmail.com

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Adchara Andersen (opstillet af SIND) 

Bo Steen Jensen (opstillet af LAP) 

Hanne Gravgaard (opstillet af SIND) 

Cornelius Christiansen (opstillet af LAP) 

Ivan Larsen (opstillet af LAP) 

Rasmus Magelund (opstillet af SIND) 

Knud Fischer Møller (Opstillet af Hovedstadens Spor)

 

Suppleanter i prioriteret rækkefølge: 

Diana Gonella (opstillet af Depressionsforeningen) 

Troels Gade (opstillet af Netværkstedet Thorvaldsen)  

Hanne Nielsen (opstillet af BEDRE PSYKIATRI) 

Charlotte Tune (opstillet af BEDRE PSYKIATRI) 


Referater:  Under nyheder vil du senere kunne finde referaterne fra vores bestyrelsesmøder.